Om föreningen


Föreningen Norden i Stockholm bildades 1941.

Antalet medlemmar i föreningen den 31 december 2023 var totalt 351, jämfört med 401 vid föregående årsskifte. I Norrtälje finns ytterligare en lokalavdelning i vår region.