Årsmöte den 22 februari 18.00


Alla medlemmar i Föreningen Nordens Stockholmsavdelning kallas härmed till årsmöte den 22 februari klockan 18.00.

Årsmötet äger rum via Zoom på grund av det ännu osäkra coronaläget. Alla som anmäler sig senast den 18 februari till info@nordenistockholm.se kommer att få en länk för deltagande i årsmötet.

Nordiska rådets president Erkki Tuomioja medverkar vid mötets början och inleder då en diskussion om nordiskt samarbete idag. Tillfälle för kommentarer och frågor.

Som bilagor till denna kallelse finns dels förslag till dagordning vid årsmötet som börjar direkt efter diskussionen med Erkki Tuomioja dels en inbjudan till Mariehamns litteraturdagar.

Övriga möteshandlingar kommer att sändas till alla som anmält sig till vårt årsmöte.

Välkomna till årsmötet den 22 februari klockan 18.00.

Välkomna också att anmäla er till Mariehamns litteraturdagar.

Anmälan så snart som möjligt, helst senast 12 februari och bindande anmälan senast den 20 februari till Barbro Graeffe, barbrograeffe@yahoo.se

Med vänlig hälsning
Anders Ljunggren, ordförande Föreningen Nordens Stockholmsavdelning